Hyra ut bostadsrätt

Det går utmärkt att hyra ut bostadsrätten om du själv inte skall bo där men det kräver att bostadsrättsföreningen godkänner uthyrningen. För att bostadsrättsföreningen skall godkänna uthyrningen krävs det vanligtvis att du har ett skäl till uthyrningen. Om du hyr ut ett rum eller har en inneboende behöver du däremot inte ha föreningens godkännande.

Skäl för uthyrning

Det finns flera skäl till att hyra ut sin bostadsrätt. Några av skälen som föreningen bör godkänna är:

  • Sambotest – testa att bo med sin partner
  • Uthyrning till någon närstående som behöver en bostad
  • Uthyrning av bostad som senare ska användas vid pensionering
  • Svaghet på bostadsmarknaden som gör att bostadsrätten är svår att sälja
  • Studier eller arbete på någon annan ort
  • Tjänstgöring i militären
  • Att du ej kan bo hemma pga vård
  • Fängelsevistelse
  • Tjänstgöring utomlands
skäl till uthyrning av bostadsrätt

Hur länge får man hyra ut?

Det är bostadsrättsföreningen som styr hur länge du får hyra ut. Det finns ingen lag eller regel som styr detta. Det vanligaste är att bostadsrättsföreningar godkänner uthyrning i 1 år i taget. Sedan får man skicka in en ny ansökan om man vill förlänga uthyrningen.

Hur mycket får man ta ut i hyra?

Du får inte ta ut hur mycket du vill i hyra. Hyran skall vara skälig. Vad som anses som en skälig hyra räknar man ut genom att först beräkna bostadsrättens årliga kapitalkostnad och sedan plussa ihop den med bostadsrättens årliga driftkostnad.

Kapitalkostnaden räknas fram genom att multiplicera bostadsrättens marknadsvärde med avkastningsräntan (i dagsläget 4%).
Exempel: Marknadsvärde: 2 000 000 * 0,04 = 80 000 kr.

Driftkostnaden räknas fram genom att plussa ihop månadsavgiften till bostadsrättsföreningen, kostnader för el, vatten, internet, parkering, eventuellt påslag för möbler och eventuella övriga kostnader.

Uträkningsexempel:
Kapitalkostnad per år: 80 000 kr
Driftkostnad per år: 54 000 kr
80 000 + 54 000 = 134 000 kr

Du får alltså ta ut en hyra på 134 000 kr per år. Om man dividerar det med 12 så får man fram att en skälig hyra för denna bostadsrätt är 11 166 kr per månad.

Hyr ut bostaden tryggt via förmedlaren Samtrygg
✔️12 månaders hyresgaranti
✔️Välj hyresnivå och behåll hela hyran själv
✔️Hyresgästen bekostar förmedlarens avgift på 15%
✔️Få hjälp att räkna ut vilken maximal hyra du kan ta ut
✔️Andrahandsförsäkring, avtal & juridisk hjälp
✔️Hyresgästerna är kontrollerade av Samtrygg
✔️Öppna konto & annonsera gratis utan förbindelse

Om man tar ut en oskälig hyra

Hyresgästen kan i efterhand gå via hyresnämnden och kräva tillbaka den del av hyran som överstiger den skäliga hyran. Man kan kräva tillbaka oskäliga hyra i för 2 år bakåt i tiden.

Hyrespåslag för möbler

Om du hyr ut bostadsrätten helt eller delvis möbler har du rätt att göra ett påslag med upp till 15% på hyran.

Skatt vid uthyrning

När du hyr ut en bostadsrätt skall du betala 30% i skatt på en del av hyresintäkterna du får in. Du får räkna bort 40 000 kr plus månadsavgifterna du betalat till föreningen under tiden för uthyrningen. Summan som blir kvar skall beskattas med 30%.

Exempel:
Du hyr ut bostadsrätten i 10 månader för 9 000 kr per månad = 90 000 kr i hyresintäkter.
Du får räkna bort 40 000 kr (det så kallade schablonbeloppet)
Du har betalat en månadsavgift på 3 000 kr per månad under uthyrningen som du får räkna bort = 30 000 kr

+ 90 000 kr
– 40 000 kr
– 30 000 kr
= 20 000 kr

Du får alltså 20 000 kr över som du skall betala 30 % i skatt på. Du skall alltså betala 6 000 kr i skatt.

Uppsägningstid

Om hyresgästen säger upp hyreskontraktet gäller 1 kalendermånads uppsägningstid. Säger hyresgästen upp sitt hyreskontrakt någon gång i februari gäller alltså uppsägningstiden fram till sista mars.

Om den som hyr ut bostaden säger upp hyreskontraktet gäller 3 kalendermånaders uppsägningstid om inget annat har avtalats.

Korttidsuthyrning via Airbnb

Du behöver bostadsrättsföreningens godkännande för att hyra ut via Airbnb exempelvis. De flesta föreningar godkänner inte denna typ av uthyrning eftersom det finns risk att hyresgästerna ställer till med problem, har fest och liknande.

Renovera upp din bostadsrätt innan du hyr ut den

Har din bostadsrätt lite skavanker har du kanske svårt att få den hyran du begär. Då kan det vara en bra idé att renovera upp bostadsrätten innan du hyr ut den. 

Genom att renovera upp din bostad går värdet upp på bostaden och samtidigt kan du ta en högre hyra, det är alltså väldigt ofta en bra investering.

Kostnaden för renovering kan du med fördel ta från egen ficka om möjligheten finns, annars är ett alternativt att ta ett lån för att få till investeringen. Är du intresserad av ett lån tycker vi samtidigt att du ska försöka samla lån som du har haft sen tidigare, på så vis kan du få ner räntan.

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780