Därför är det viktigt med en hemförsäkring

Att teckna en hemförsäkring innebär att du är skyddad om något oväntat skulle hända. Det kan vara om det börjar brinna, om du får inbrott eller om något går sönder. Ofta täcker de flesta hemförsäkringar dessa incidenter, men det är ändå bra att jämföra olika hemförsäkringar för att se vad de olika försäkringarna erbjuder, samt vad de kostar. Många försäkringsbolag kan också ge rabatter om du samlar flera försäkringar under samma bolag. Det finns väldigt många försäkringsbolag, ett av dessa är ICA Hemförsäkring, som erbjuder olika försäkringar.

Försäkrad vid inbrott

Om oturen är framme och du skulle drabbas av ett inbrott kan en hemförsäkring täcka för de skador som uppstått vid inbrottet, men den kan också täcka för de prylar som blivit bestulna. Dock är det bra att ta reda på vad som gäller för respektive hemförsäkring då de ofta erbjuder ett visst belopp som kan täcka för eventuella stöldgods. Det är också viktigt att tänka på att många försäkringsbolag har en så kallad självrisk. Självrisken är något du får bekosta själv och det kan vara antingen ett fast belopp eller en viss procent. Detta är också något som ska informeras om vid tecknande av försäkring.

Brand eller fuktskada

Många hemförsäkringar täcker också vid brand eller fuktskada. Precis som vid inbrott kan försäkringsbolaget stå för de lösören som förstörts vid brand eller fuktskada. De flesta försäkringsbolag täcker också kostnaderna för till exempel en sanering efter en brand. Det är samma när det kommer till en fuktskada, även där kan försäkringsbolaget gå in och täcka för eventuella reparationskostnader. Det du bör tänka på dock är att om du orsakat skadan själv kan du få stå för hela kostnaden.

Drulle-försäkring

I många försäkringar ingår även något som kallas för drulle-försäkring. Med en drulle-försäkring är du skyddad om något skulle gå sönder oavsiktligt. Det kan vara om en pryl åker i golvet och går sönder. Då kan alltså försäkringsbolaget täcka den kostnaden. Det du bör tänka på under en sådan situation är att kunna uppvisa kvitto på det som gått sönder och även om de kräver andra eventuella underlag. Vid de tillfällen då du inte kan tillhandahålla med kvitto kan försäkringsbolaget göra en egen bedömning och det kan innebära att du får ut mindre än vad föremålet faktiskt var värt. Det är viktigt att höra med bolaget om det ingår en drulle-försäkring. I de fall det inte ingår brukar det oftast erbjudas som en tilläggsförsäkring.

Det är inte ett måste att teckna en hemförsäkring

Det är alltså inte obligatoriskt med en hemförsäkring, men däremot är det väldigt rekommenderat. Detta eftersom de flesta hemförsäkringar täcker upp för många oförutsedda kostnader. Det finns dock en del hyresvärdar som kräver att man skaffar en hemförsäkring. En hemförsäkring gäller även för alla som är folkbokförda på adressen. Vad som också är en fördel med en hemförsäkring är att den många gånger erbjuder ett så kallat reseskydd som kan täcka en del kostnader. Sammanfattningsvis är du alltid skyddad med en hemförsäkring och kan känna dig trygg när du lämnar hemmet.

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780