Kan du ge bort bostadsrätt som gåva till en anhörig?

Om du funderat på att ge bort din bostadsrätt som gåva till en nära släktning gäller det att du tänker rätt. Här går vi igenom vad som gäller och vad man ska tänka på när man ger bort sin bostadsrätt. Och även vilka problem som kan uppstå i samband med gåvan.

Kan du ge bort en bostadsrätt som gåva?

Gåvor är i regel något som är en privat angelägenhet; men när det gäller att ge bort en bostadsrätt som gåva finns det särskilda bestämmelser som gäller. Detta på grund av att du som äger en bostadsrätt inte till fullo äger bostaden, utan du har snarare enligt lag nyttjanderätt till bostaden; äganderätten tillkommer nämligen bostadsrättsföreningen.

Men ja, det går att ge bort en bostadsrätt som gåva, bara man gör det rätt och alla krav uppfylls.

Krav för att få ge bort en bostadsrätt som gåva

För att du ska kunna ge bort en bostadsrätt som gåva måste du uppfylla vissa krav enligt bostadsrättslagen. Det första kravet du måste uppfylla är att upprätta ett gåvobrev. Gåvobrevet ska vara skriftligt och både gåvogivaren och gåvotagaren måste underteckna brevet. Har gåvogivaren en rättslig partner som enligt lag har rätt till bostaden måste även partnern godkänna gåvan skriftligt.

 Det är alltså liknande krav för gåva som vid köp som gäller. Det andra kravet som måste uppfyllas är att gåvotagaren måste vara eller bli medlem i bostadsrättsföreningen; som i sin tur måste godkänna medlemskapet för att gåvan ska gälla. Bostadsrättsföreningen måste dock ha giltiga skäl till att neka medlemskapet såsom att gåvotagaren har bristande ekonomiska förutsättningar.

Vad ska gåvobrevet innehålla?

Det finns ofta mall på gåvobrev som du kan ladda ned från din bostadsrättsförenings hemsida, men du har även rätt att skriva gåvobrevet själv, i så fall måste du få med följande information:

  • Givare och mottagare
  • Utförlig beskrivning av bostaden
  • Datum för tillträde
  • Villkor för överlåtelse; om det finns något villkor
  • Underskrift av båda parter (givaren och mottagaren)
  • Godkännande av make, maka, sambo eller registrerad partner

Givare och mottagare bör uppge namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. En utförlig beskrivning av lägenheten innebär information om bostaden såsom lägenhetsnummer, bostadsrättsföreningens namn, adress, boyta samt hur stor andel av lägenheten som ska ges bort i gåva. Datumet du anger för tillträde är det datum då mottagaren av gåvan inträder i givarens rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen.

Partnern måste godkänna gåvan eftersom personen i fråga har en laglig rätt till bostaden enligt äktenskapsbalken. Men oftast är det inte några problem, då partners brukar göra saker i samförstånd. Men det finns några problem som kan uppstå som är värda att tänka på innan du väljer att ge bort eller ta emot en bostadsrätt.

Få hjälp med gåvobrevet några hundralappar
Du hittar ett billigt gåvobrev + hjälp med att fylla i det korrekt hos Juridiskadokument.nu. Det kan vara värt några hundralappar för att få till ett gåvobrev som är 100% korrekt så att du slipper problem i efterhand.

Problem som kan uppstå

De problem som kan uppstå är besvärliga men få. Skulle mottagaren av gåvan inte uppfylla de krav som bostadsrättsföreningen upprättat kan alltså föreningen i fråga neka gåvan; som då inte blir giltig. Vid sådana fall finns det inte så mycket att göra åt saken förrän tillståndet för mottagaren ändras.

Andra problem som kan uppstå är att det kan tillkomma en vinstskatt för mottagaren. Om du ger bort din bostad utan betalning blir mottagaren inte skattskyldig; men skulle mottagaren senare sälja bostaden kan hen komma att bli skattskyldig. Då är det en vinstskatt på trettio procent som gäller.

Däremot, ger du bort bostaden i gåva och du får någon form av betalning (som går att jämföra med marknadsvärdet) från mottagaren, kan du som ger bort bostaden bli skattskyldig på eventuell kapitalvinst som uppstår. Andra problem som kan uppstå är ifall det finns lån på bostadsrätten vilket ses närmare på nedan.

Om man har lån på bostadsrätten

Kan du ge bort eller ta emot en bostadsrätt med lån? Ja det kan du. Det finns inte några lagliga gränser som hindrar dig från att ge bort eller ta emot en bostadsrätt med lån. Men det finns dock några saker som är bra att veta ifall du planerar att antingen ge bort eller ta emot en bostadsrätt som gåva med lån.

Bostaden är en säkerhet för lånet, vilket innebär att om skulden är kvar hos givaren och givaren av någon anledning inte skulle betala av lånet; kan rätten till bostaden för mottagaren komma att inskränkas. Bostadsrättsföreningen har alltså rätt till att ta bostaden i anspråk för att på så sätt kunna täcka lånet. Vid ett sådant fall måste mottagaren betala skulden för att kunna stå kvar som ägare till bostadsrätten.

Ibland är det så att du som tar emot bostadsrätten är villig att ta över skulden. Det går absolut att göra; men då måste banken eller långivaren godkänna det. Vilket betyder att det är bra att tänka på innan du upprättar ett gåvobrev.

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780