Har din brf en underhållsplan?   – Därför är det viktigt!

Från och med den 1 januari 2024 blir det lagkrav på att nybildade bostadsrättsföreningar upprättar en 50-årig teknisk underhållsplan. Varför, kan man fråga: Skall staten verkligen lägga sig i om en förening planerar långsiktigt, så länge de sköter sin ekonomi och betalar sina räkningar?

Svaret från myndigheternas sida är kort och gott – JA. Regeringen ansåg i sin proposition “tryggare bostadsrätt”, som antogs av riksdagen i juni 2022, att det fanns en bristande trygghet för den som skall köpa en nyproducerad bostadsrätt. Man har alltså valt att driva igenom lagförslaget för att ge förutsättningar för ett tryggare bostadsägande med bättre skydd för dig som privatperson. I lagförslaget fanns även med krav om att bostadsrättsföreningar ska upprätta en kassaflödesanalys. Mer om kassaflödesanalys för bostadsrättsföreningar kan du läsa här.

Fakta: Underhållsplan

En underhållsplan baseras vanligtvis på en statusbesiktning gjord av fackman och beskriver en eller flera fastigheters långsiktiga tekniska och ekonomiska behov. Underhållsplanen bör lämpligast vara ett levande dokument eller system där underhållsåtgärder finns listade med respektive kostnader, utförande och intervaller fördelat över tid, ofta 10-, 30- eller 50 år framåt.

Fördelar med underhållsplan
En underhållsplan ger ett färdigt underlag för vad som ska göras på dina fastighetet, vad det kommer att kosta och när det skall göras. Det sparar därför både tid och bekymmer för din Brf.

  • Underlättar beräkningar för hur mycket fastighetsunderhållet kommer kosta under lång tid framöver, så du kan avsätta rätt resurser för framtiden.
  • Spara tid och pengar genom att samordna projekt och underhållsåtgärder.
  • Du uppfyller de lagar och regler som ställs på en bostadsrättsförening.
  • Sparar pengar till föreningen då det är billigare att arbeta med förebyggande underhåll än att vänta tills något går sönder.

Osäker på vad en bra underhållsplan skall innehålla?
🔗 HÄR hittar du en smidig checklista på vad en bra underhållsplan skall innehålla. Informationen kommer från Planima, det branschledande verktyget för underhållsplanering.

Exempel på hur en underhållsplan kan se ut. Här i det webbaserade verktyget Planima.

Långsiktig underhållsplan avgörande för hållbara fastigheter

Så på vilket sätt kan ett krav på underhållsplan leda till ett tryggare ägande av en bostadsrätt? Jo, med hjälp av en långsiktig plan för underhållet blir det tydligt för både styrelse och medlemmar vilka renoveringsprojekt som behöver prioriteras framåt. Alla underhållsprojekt medför kostnader som behöver finansieras av medlemmarna. 

Rätt avgifter från start

Det är förstås så att renoveringsbehov i regel inte uppstår helt plötsligt efter 5, 10 eller 30 år – slitaget som leder fram till detta börjar dag 1. Tack vare den överblick som följer med en underhållsplan kan den nybildade föreningen ta ut hållbara avgifter redan från start som tar med framtida kostnader i beräkningen. 

Rätt avgifter från början är viktigt, annars finns det risk för att man skjuter problemet på framtiden: De låga initiala avgifterna måste höjas kraftigt när styrelsen inser att det saknas budget för de stora underhållsprojekten som närmar sig. Alla medlemmar ska helt enkelt vara med och betala för det gemensamma underhållet, inte bara de som bor i föreningen när projektet ska genomföras!

Mer än bara lagkrav: Underhållsplan ger välmående byggnader

“Men jag bor ju i en gammal förening – måste vi verkligen ha en underhållsplan?” 

Lagkravet på ekonomisk plan gäller endast för nybildade bostadsrättsföreningar, etablerade efter lagen träder i kraft 2024. För brf:er äldre än så är därför svaret nej: Ni måste inte enligt lag ha en underhållsplan. Men alla trygghetsfördelar som underhållsplanen för med sig för dig som bostadsrättsägare är fortfarande lika relevanta. Den ekonomiska stabiliteten i föreningen blir bättre, principen om gemensamt ansvar över tid underlättas och du kan vara tryggare i att du inte råkar ut för obehagliga överraskningar längre fram. 

Dessutom är det kanske främsta argumentet för att upprätta en långsiktig underhållsplan inte behandlat i propositionens motivering: Nämligen att en långsiktigt planering av underhållet säkerställer att ni gemensamt arbetar för att bostadsrättsföreningens byggnader skall fortsätta må bra i framtiden. 

Ställ krav på föreningen

Kanske är du en aktiv föreningsmedlem som mer än gärna engagerar dig i styrelsearbete och de frågor som påverkar din brf? Kanske är du bara måttligt intresserad. Oavsett är det en god idé att ställa krav på din förening och säkerställa att det finns en långsiktig plan för hur era gemensamma byggnader skall underhållas. Så att du, dina grannar och nästa generation kan fortsätta bo och trivas i många år framåt!

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780