Varför är det viktigt med ekonomisk förvaltning för en BRF?

Om du planerar att köpa en bostadsrätt i en bostadsrättsförening så finns det många saker som du bör undersöka i bostadsrättsföreningen innan du bestämmer dig för att delta i en budgivning. En viktig sådan är om bostadsrättsföreningen har en ekonomisk förvaltning eller om den sköts av styrelsen själva. En bostadsrättsförening med en professionell ekonomisk förvaltning är många gånger en säkerhet för att föreningen har ordning på sin ekonomi.

Trygghet

Att anlita en extern partner som exempelvis Interesta för en BRF:s ekonomiska förvaltning kan i många fall vara grundläggande för en väl fungerande verksamhet. En ekonomisk förvaltares huvudsakliga uppgift är att hantera bostadsföreningens ekonomi, avgiftsavisering och den löpande bokföringen. Med en professionell förvaltare får föreningen en långsiktig ekonomisk grund där medlemmarna kan känna sig trygga i att föreningens behov täcks upp.

Överblick och uppföljning

I en BRF utan stöd från en ekonomisk förvaltare kan styrelsearbetet många gånger kännas betungande. Det finns många lagar och regler kring hur en BRFs ekonomi och rapportering bör hanteras, och därav läggs mycket ansvar och arbete på de personer som får förtroendet att ta hand om föreningens ekonomi. Det är också viktigt att hålla de tidsintervaller som förväntas följas.

Fördelen med att anlita en professionell ekonomisk förvaltare är att styrelse kan släppa de betungande arbetsuppgifterna rörande föreningens ekonomi. Förvaltaren har i sin tur skyldighet att ge styrelsen en bra inblick i förvaltarens arbete. Normalt sett sker regelbundna uppföljningar där styrelsen själva kan bestämma hur detaljerad information de vill ta del av.

Spara tid och pengar

När en styrelse har lagt över en stor del av de tidskrävande ekonomiska arbetsuppgifterna på en förvaltare kan föreningens styrelse nu lägga fokus på de beslut som verkligen spelar roll för just den förening. En ekonomisk förvaltare ansvarar dessutom för att medlemsavier både skickas ut och betalas in till föreningen. Att leverantörsfakturor kommer in i systemet, attesteras och betalas. Dessutom upprättar den ekonomiska förvaltaren bostadsrättsföreningens årsbokslut och årsredovisning.

Rådgivning

En stor trygghet med en bra ekonomisk förvaltare är den stöttning styrelsen kan få genom rådgivning från en professionell motpart i dom frågor som kan uppstå i en bostadsrättsförening.

🔗 Läs mer om ekonomisk förvaltning hos Interesta

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780